Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Karta Dużej Rodziny
Wzory wniosków
Aktualności
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
informuje, że dnia od dnia 1 do 15 września 2023r. są wydawane i przyjmowane wnioski o stypendium szkolne
(kryterium dochodowe 600,00 zł na osobę w rodzinie)

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Ośrodka:
(ograniczone z powodu COVID-19)
środy 9:00 -15:00
 
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii od 01.04.2020r. do odwołania nie przyjmuje żadnych interesantów na terenie placówki - ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej prosimy składać telefonicznie pod nr 41 271 50 34 wew. 21 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@mgopswachock.pl
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych
prosimy wrzucać do skrzynki podawczej 
umieszczonej przed wejściem do MGOPS.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod e-mail: biuro@mgopswachock.pl oraz nr tel. 41 / 271 50 34
– Dział Pomocy Społecznej - wew. 21
– Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - wew. 24

Zgłaszanie się osobiste do tut. ośrodka następuje jedynie w sytuacjach wyjątkowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Informacja dla mieszkańców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku w związku z koniecznością ograniczenia kontaktów i nierozprzestrzeniania wirusów uprzejmie prosi o rozważenie możliwości:

  • zgłaszania się osobistego do Ośrodka jedynie w sytuacjach wyjątkowych,
  • kontaktowania się z pracownikiem za pośrednictwem e-maila tut. Ośrodka: biuro@mgopswachock.pl
  • składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej telefonicznie pod nr 41 271 50 34 wew. 21.
  • w przypadku braku możliwości złożenia wniosku o świadczenia rodzinne lub opiekuńcze przez Internet – wnioski przyjmowane będą w okienku po prawej stronie korytarza za wejściem głównym; informacje dot. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego udzielane są telefonicznie pod nr 41 271 50 34 wew. 24.
  • zgłaszania się po odbiór decyzji administracyjnej w terminie późniejszym, po uzgodnieniu telefonicznym w okienku po prawej stronie korytarza za wejściem głównym.


Od 12 marca 2020r. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego oraz pomoc finansową odbywa się wyłącznie w okienku po prawej stronie korytarza za wejściem głównym.

Od 12 marca 2020r. odbiór decyzji administracyjnych odbywa się wyłącznie w okienku po prawej stronie korytarza za wejściem głównym po uzgodnieniu telefonicznym.

Prosimy o składanie korespondencji wpływającej w okienku okienku po prawej stronie korytarza za wejściem głównym.

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. 
Jednym z tych działań jest realizacja projektu pn.: 
,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Informacja
(Harmonogram wypłat)

Świadczenia przekazywane na KONTA BANKOWE W 2021 r.
przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
będą realizowane:

  • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – do 15 dnia każdego miesiąca

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE – do 20 dnia każdego miesiąca

  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – do 22 dnia każdego miesiąca

  • ZASIŁKI STAŁE – do 20 dnia każdego miesiąca

Terminy wypłat

INFORMACJA

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄCHOCKU INFORMUJE, IŻ:
WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE "DOBRY START" NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 NALEŻY SKŁADAĆ W OKRESIE:

• OD 01.07.2020 R. DO 30.11.2020 R. - ELEKTRONICZNIE

• OD 01.08.2020 R. DO 30.11.2020 R. - PAPIEROWO

W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O POWYŻSZE ŚWIADCZENIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH I DLA DOROSŁYCH WNIOSKI NALEZY SKŁADAĆ TYLKO W FORMIE PAPIEROWEJ.

INFORMACJA

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄCHOCKU INFORMUJE, IŻ:
WYPŁACANE OBECNIE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE TZW. "500+"JEST PRZYZNANE NA OKRES:

OD 01.07.2019 R. DO 31.05.2021 R.

W ZWIĄZKU Z TAK WYDŁUŻONYM CZASEM TRWANIA OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO
NIE MA W BIEŻĄCYM ROKU KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO WW. ŚWIADCZENIA
(NIE DOTYCZY TO OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE NA NOWONARODZONE DZIECI).
Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:
 
Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock, e-mail: biuro@mgopswachock.pl, tel. 41 271 50 34.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztof Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail iod_mgops@rodo.pl

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego