Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Karta Dużej Rodziny
Aktualności
 

Działania naszego ośrodka koncentrują się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej beneficjentów pomocy społecznej poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy nie materialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. 
Jednym z tych działań jest realizacja projektu pn.: 
,,Aktywna Integracja w Gminie Wąchock” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

Świadczenia przekazywane na KONTA BANKOWE W 2019 r.
przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
będą realizowane:

  • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – do 15 dnia każdego miesiąca

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE – do 20 dnia każdego miesiąca

  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – do 15 dnia każdego miesiąca

  • ZASIŁKI STAŁE – do 20 dnia każdego miesiąca

Terminy wypłat

Informacja
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku informuje, że:
wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019  będą  rzyjmowane w okresie
od 1.09.2018 r. do 15.09. 2018 r.

Klauzura Informacyjna RODO 

Działając na podstawie art. 13.1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L 2016.119.1),...

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego