O przemocy - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O przemocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE SKIEROWANE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, KTÓRE NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY FIZYCZNE, PSYCHICZNE, EKONOMICZNE, SEKSUALNE ORAZ ZANIEDBANIE.

Formy przemocy:

Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie,
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna ( kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna ( wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.

Zaniedbanie - odmowa zakupu aktualnie niezbędnej odzieży, obuwia, pożywienia członkom rodziny, odmowa pójścia do lekarza lub zakupu leków choremu członkowi rodziny, zostawianie małoletnich dzieci bez opieki itd.

Przemoc nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem który ma tendencję do powtarzania się.
Nie zatrzymana przemoc narasta.
Badania wykazały, że osoby doznające przemocy, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu przemocy tj. 1- narastanie napięcia, 2- faza ostrej przemocy, 3-faza miodowego miesiąca.

Cykle mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy miodowego miesiąca, wydłużają się i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. To co kiedyś było w fazie miodowego miesiąca przyjemnością przekształca się w unikanie przykrości, bólu i cierpienia. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy!

Osoby doznające przemocy są przekonane że:
1) Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.
2) Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny.
3) Jeśli ofiara jest bita, to znaczy że na to zasługuje.
4) Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady pobicia.
5) Nie można zmienić swego przeznaczenia.
6) Alkoholizm jest przyczyną przemocy.
7) Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.

A fakty są takie:
Ad1) Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.
Ad2) Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.
Ad3) Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił.
Ad4) Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.
Ad5) Nawet po wielu latach ofiara może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Ad6) Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.
Ad7) Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Sprawdź czy w twoim domu jest przemoc. Odpowiedz szczerze na poniższe pytania.
Mój partner:
 • obraża mnie i mówi, że sobie bez niego nie poradzę
 • bije mnie i dzieci
 • wymusza posłuszeństwo
 • zmusza mnie do współżycia
 • zabrania mi chodzenia do pracy lub szkoły
 • jest bardzo zazdrosny i podejrzliwy wobec moich znajomych i rodziny
 • nie daje mi pieniędzy na prowadzenie domu, kontroluje wszystkie moje wydatki
 • zabiera mi dokumenty i pieniądze
 • obraża mnie i poniża w obecności innych osób
 • grozi, że mnie zabije
 • celowo niszczy moje rzeczy osobiste
 • grozi, że skrzywdzi moich najbliższych
 • zabrania mi spotkań z rodziną i znajomymi
 • krytykuje i wyśmiewa mnie i dzieci
 • mówi, że jestem chora psychicznie
 • szantażuje mnie, że popełni samobójstwo
 • specjalnie okalecza się w mojej obecności

Jeśli to Ty doznajesz tego typu zachowań- nie powinnaś/nie powinieneś się na to godzić, masz prawo szukać pomocy!
Jeśli to Ty jesteś sprawcą powyższych zachowań wiedz, że są one karalne i Ty ponosisz za nie pełną odpowiedzialność. Powinieneś/powinnaś szukać pomocy.

PRZEMOC NIE KOŃCZY SIĘ SAMA. PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego