Gdzie szukać pomocy - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Gdzie szukać pomocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Policja 997 lub 112

Pogotowie 999 lub 112

Dzielnicowi Gminy Wąchock 797 317 408 lub 797 317 410

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach 41 276 02 05 lub 41 276 02 78

MGOPS w Wąchocku ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock tel. 41 2715 034

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy NIEBIESKA LINIA www.niebieskalinia.org,tel. 801 120 002 ( pn. – sob. 8.00-22.00 w niedziele i święta 8.00-16.00) lub 022 666 00 60 lub 22 668 70 00 adres e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ośrodek interwencji kryzysowej - Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Przystań ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 0 997, adres e-mail: przystan.starachowice@wp.pl , telefon zaufania 41 274 0 997 od poniedziałku do piątku godz. 17.00-20.00

Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna ul. Hutnicza 2a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 65 50

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR ul. 1-go Maja 196, 25-614 Kielce, tel. 41 368 18 67, adres e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl, Telefon zaufania 41 368 18 74 od poniedziałku do piątku godz. 8.00-18.00, Całodobowe telefony zaufania 195 13 lub 41 366 10 52

Telefon zaufania „Przemoc w rodzinie-zareaguj!” 195 13 całodobowy, bezpłatny z telefonu stacjonarnego

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 ( pn.-sob. 12.00-20.00) lub 22 696 55 50

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka 0 800 12 12 12

Telefon zaufania dla osób w kryzysie 195 25

Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym (Instytut Psychologii i Zdrowia) 116 123 ( 7 dni w tygodniu 14.00-22.00)

Telefon Zaufania przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 41 368 18 74 ( pn.-pt. 8.00-18.00)

Depresyjny telefon zaufania 22 654 40 41

Telefoniczna poradnia prawna 22 666 28 50 (poniedziałek, wtorek 17.00-21.00)

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych 41 368 18 74 (pn.-pt. 8.00-18.00)

Telefon dla osób stosujących przemoc 41 362 89 73

„La Strada” ( Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu) 22 628 99 99

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” TEL. 22 499 37 33
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego