Świadczenia rodzinne - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia


Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;

 • opieki nad dzieckiem;

 • samotnego wychowywania dziecka;

 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 • ształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 • rozpoczęcia roku szkolnego;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;


Do świadczeń opiekuńczych zaliczamy:

 • zasiłek pielęgnacyjny;

 • świadczenie pielęgnacyjne;


W celu usprawnienia obsługi oraz wyręczenia wnioskodawców świadczeń rodzinnych z obowiązku osobistego dostarczenia zaświadczeń o wysokościach dochodu osiągniętego w 2007r. z Urzędu Skarbowego w Starachowicach, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie  z Urzędem Skarbowym na podstawie którego ośrodek występował w imieniu wnioskodawców do urzędu o wydanie stosownych zaświadczeń i odbierał je osobiście.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego