Kadra ośrodka - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kadra ośrodka

Nasz ośrodek

Kadra ośrodka pomocy społecznej

Realizacja zadań gminy w określonych ww. aktach prawnych jest związana z wymogami kadrowymi. W ośrodku pomocy na stałe zatrudnionych jest 8 pracowników, tj.:
  • dyrektor - 1 etat;
  • główna księgowa - 1 etat;
  • pracownicy socjalni - 3 etaty;
  • opiekunka domowa - 1 etat;
  • podinspektor d/s świadczeń rodzinnych - 1 etat;
  • referent ds. Funduszu Alimentacyjnego - 1 etat;
  • asystent rodziny - 1 etat

Wymogi kadrowe dot. zatrudnienia w Ośrodku pracowników socjalnych zostały uregulowane art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, która zakłada, iż "ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców". W przypadku gminy Wąchock ww. zapis jest spełniony poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego na czas i w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Kwalifikacje zawodowe pracowników MGOPS są zgodne z wymogami zawartymi w ustawie. W celu uzupełnienia wiedzy w zakresie realizowanych zadań pracownicy uczestniczą w różnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego