Aktywna integracja - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > POKL 2009


Dnia 09 lipca 2009 roku rozpoczęły się, realizowane w ramach projektu pn. "AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WĄCHOCK" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, warsztaty umiejętności społecznych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu.  Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie samooceny Beneficjentów owocujące większą pewnością siebie w poszukiwaniu zatrudnienia.

Aby w pełni wykorzystać potencjał szkoleniowy Beneficjenci podzieleni zostali na dwie grupy szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury, w godz. 9.00 - 15.00.

Druki do pobrania

Z dniem 30 kwietnia zakończona została rekrutacja uczestników do projektu systemowego pn.


"AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WĄCHOCK"


realizowanego przez Gminę Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podzdziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku weryfikacji  formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie oraz oceny spełnienia warunków określonych w regulaminie rekrutacji, do projektu zakwalifikowano 28 osób, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne.

Lista niniejszych osób dostępna jest w Miejko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego