Aktywna integracja - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > POKL 2015
02 marca 2015 r.Galeria zdjęć z zajęć z doradcą zawodowym

02 marca 2015 r.W lutym 2015 r. zakończono rekrutację do projektu systemowego pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL. W wyniku procesu rekrutacyjnego do projektu zakwalifikowano 9 osób spełniających kryteria udziału w projekcie. Lista uczestników/uczestniczek projektu skonsultowana została z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach.26 stycznia 2015 r.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
, który realizuje od 2009r. projekt systemowy pn.: „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” serdecznie zaprasza osoby chętne do udziału w ww projekcie w roku 2015.


Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
Formy wsparcia w ww projekcie uzależnione będą od indywidualnych potrzeb uczestników projektu zdiagnozowanych na etapie rekrutacji tj.: mających problemy z określeniem predyspozycji zawodowych, posiadających niedostateczne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia, brak motywacji do poszukiwania zatrudnienia, mających problemy z asertywnością, autoprezentacją podczas rozmów kwalifikacyjnych o pracę.


Odpowiedzią na ww problemy w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” będą prowadzone działania w zakresie:

  • aktywizacji zawodowej prowadzonej poprzez organizację zajęć z doradcą zawodowym. Zajęcia te pozwolą na zdiagnozowanie potencjału predyspozycji zawodowych uczestników, wypracowanie indywidualnych planów działania i pozwolą na ukierunkowanie wyboru konkretnych szkoleń zawodowych oraz przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania ,pisania dokumentów aplikacyjnych itp.;

  • aktywizacji społecznej prowadzonej poprzez treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone w ramach tego działania obejmują naukę umiejętności psychospołecznych tj.: komunikacji interpersonalnej asertywności, odpowiedniej autoprezentacji;

  • aktywizacji edukacyjnej skierowanej na organizację szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych odpowiednio do osobistych predyspozycji uczestników oraz wymagań rynku pracy.


Docelowa grupa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz kierunki wsparcia oferowane uczestnikom projektu konsultowane będą z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca szkolenia, catering podczas szkoleń.


Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, pokój Nr 3,4.
Wstępne informacje o warunkach uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod Nr tel. 41 271 50 34
.


     Do udziału w projekcie serdecznie zaprasza
     Teresa Jurkiewicz
     Kierownik MGOPS w Wąchocku 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego