Galeria - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Galeria

POKL > POKL 2009

    W ramach projektu systemowego pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock" Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 28 osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i objętych kontraktami socjalnymi, udział wzięło w warsztatach umiejętności społecznych.

Warsztaty odnosiły się do zestawu różnych działań i form doskonalenia umiejętności społecznych, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji osobowych. Zajęcia warsztatowe miały na celu uzyskanie, uzupełnienie lub udoskonalenie niezbędnych umiejętności oraz poszerzania wiedzy z zakresu tworzenia profesjonalnego cv, listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Obok bloków tematycznych prowadzone warsztaty zawierały spotkania indywidualne i/lub grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem, co w konsekwencji połączenia tych działań z kursami stricte zawodowymi stworzyło perfekcyjny plan aktywnej integracji osób objętych projektem.
Każdy z uczestników szkolenia został wyposażony w specjalnie skonstruowany zestaw materiałów dydaktyczno-szkoleniowych. Otrzymał teczkę z planem zajęć, zakresem poruszanych w trakcie szkoleń problemów cząstkowych, oraz z materiałami teoretycznymi i dokumentami do aktywnej pracy podczas zajęć. W komplecie znalazły się także związane z blokami tematycznymi przepisy prawne oraz zestaw słownictwa specjalistycznego związanego z tematyką poruszaną podczas szkoleń.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi intelekt i emocje, opierającymi się na ćwiczeniach indywidualnych, zespołowych i grupowych, symulacjach sytuacji zadaniowych, wykładach, prezentacjach i wizualizacjach.

Prowadzone warsztaty umiejętności społecznych monitorowane były testami sprawdzającymi poziom uzyskanej wiedzy oraz ankietami kontrolującymi zadowolenie z danego bloku tematycznego oraz po zakończeniu cyklu szkoleń.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania uczestników kursu opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci z Burmistrzem Wąchocka, które odbyło się 2 września 2009 r.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z grilla integracyjnego uczestników kursu opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci, który odbył się 10 wrznia 2009 r.


Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego