Przetarg nieograniczony - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetarg nieograniczony

POKL > POKL 2015
23 kwietnia 2015 r.


S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock
Tel. (41) 271 50 34 fax. (41) 271 50 34
Adres e - mail: ops.wachock@op.pl
Strona: : www.mgopswachock.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia z 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość szacunkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”

Pliki do pobrania


Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja o wynikach 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego