Sondaż rynku - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Sondaż rynku

POKL > POKL 2015

09 marca 2015

SONDAŻ RYNKU Nr MGOPS-POKL.02/2015
(materiały biurowe)

pobierz *.pdf

pobierz rozstrzygnięcie *.pdf 

05 marca 2015

Rozstrzygnięcie postępowania sondażowego nr MGOPS-POKL.01/2015, prowadzonego w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 PO KL, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników/uczestniczek projektu
W wyniku przeprowadzonego postępowania sondażowego nr MGOPS-POKL.01/2015 wybrany został Wykonawca, który zaoferował najbardziej konkurencyjną cenę za realizację przedmiotu zamówienia i tym samym uzyskał 100 pkt. w kryterium oceny ofert, postawionym w przedmiotowym sondażu.
W postępowaniu sondażowym nr MGOPS-POKL.01/2015 udział wzięło 7 potencjalnych wykonawców, którzy uzyskali następującą punktację:

1. Ewelina Ptak, Kielce – 100 pkt.

2. Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA, Ostrowiec Świętokrzyski – 99,21 pkt.

3. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski – 84,93 pkt.

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ, Kielce – 81,94 pkt.

5. Centrum Szkolenia Kinga Łabędzka-Stanecka, Jędrzejów – 77,63 pkt.

6. Szkolenia Doradztwo i Usługi Tomasz Nowocień, Skrażysko-Kościelne – 65,56 pkt.

7. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Starachowice – 54,63 pkt.


Zgodnie z kryterium oceny ofert, postawionym w sondażu rynku nr MGOPS-POKL.01/2015, najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Ewelina Ptak, zamieszkała w Kielcach, której udzielone zostanie przedmiotowe zamówienie. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 lutego 2015

SONDAŻ RYNKU Nr MGOPS-POKL.01/2015
(wsparcie indywidualne)

pobierz *.pdf

25 lutego 2015

SONDAŻ RYNKU Nr POKL.01.2015
(koordynator)

pobierz *.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego